Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій

1 . Номер державної реєстрації 0112U002685, номер реєстрації в університеті 2537-п.
2 . Науковий керівник – к.т.н., доц. Попов В.А.
3 . Суть розробки, основні результати

Створена методологія та математичне забезпечення для вирішення задач розвитку інтегрованих систем енергозабезпечення на базі розосереджених мікроенергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації, що передбачає врахування структури та стану наявної енергетичної інфраструктури регіону, його сировинної бази, потенціалу відновлюваної енергетики, екологічних обмежень та економічних і соціальних ризиків. Виконана розробка та апробація методики визначення структури та параметрів комплексних джерел енергії з врахуванням широкого спектру особливостей умов їх застосування та реально існуючого рівня інформаційного забезпечення. Впроваджена фізична модель діючої мікроенергостанції з комплексним застосуванням джерел розосередженої генерації на базі лабораторії «Джерел розосередженої генерації» ІЕЕ НТУУ «КПІ» при формуванні локальної «інтелектуальної» енергетичної мікромережі корпусу № 22.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 2537-p.doc1.04 МБ