Серпень 2017

Методы и средства повышения эффективности решения задач на основе перестраиваемых вычислительных средств на ПЛИС

Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних

1. Номер государственной регистрации, номер регистрации в университете.
№ госрегистрации 0114U000547, № регистрации в университете 2711ф.
2. Научный руководитель (ученая степень, звание). Луцкий Георгий Михайлович, д.т.н., профессор.
3. Суть разработки, основные результаты.

Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень

SOC обчислювальна платформа

Підтема: Розробка методики побудови архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів.

1. Номер державної реєстрації теми 0114U003449,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

The formalization of complex methods of nonlinear analysis and optimal control for complex distributed systems of different nature

1. State registration number, university registration number: 0114U001520
2. Scientific supervisor (degree, rank) - Ph.D., associate professor Kasyanov P.O.
3. The essence of the development, the main results.

Сторінки