Безвесільна О.М.

Безвесільна Олена Миколаївна - доктор технічних наук, професор кафедри приладобудування, провідний науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jvXZUvoAAAAJ&hl=uk

Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж

Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра

1. Номер державної реєстрації №0114U000545,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Безвесільна О.М., приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж

1. Номер державної реєстрації №0111U000714, НТУУ”КПІ” - №2411-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Безвесільна О.М., приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові теоретичні та експериментальні дослідження для одержання нових знань про закономірності розподілу гравітаційних аномалій Землі

ДК з двогіроскопним ГГ (патент No88473)

1. Номер державної реєстрації No0108U000623.
2. Науковий керівник: Д.т.н., проф. Заслужений діяч науки і техніки України Безвесільна О.М. приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати