Бідюк П.І.

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000356
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)

Результати моделювання в середовищі  OpenBUGS

1. Номер державної реєстрації 0113U000650, номер реєстрації в університеті 2622п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу

Процедура інтегрованого підходу

1. Номер державної реєстрації 0111U001241, номер реєстрації в університеті 2419-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

1. Номер державної реєстрації теми: 0109U000300
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати