Бобир М.І.

Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень

Експериментальний комплекс Ві-02-112

1. Номер державної реєстрації підтеми - 0113U001855, НТУУ «КПІ» - 2669-ф.
2. Науковий керівник - член-кор. НАН України, професор Бобир М.І.
3. Суть розробки,основні результати.

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Експериментальний стенд (на базі TIRATESТ 2150) для визначення характеристик міцності армуючих волокон

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002444, НТУУ «КПІ» - 2516-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бобир М.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення нових феноменологічних моделей та узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001607
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бобир М.І.
3. Суть розробки, основні результати.