Болдак А.О.

Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів

Концептуальна схема моделі

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000671,
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Болдак А.О.
3. Суть розробки, основні результати.