Черноусенко О.Ю.

Черноусенко Ольга Юріївна - https://scholar.google.com.ua/citations?user=m7CSuP0AAAAJ&hl=uk

Підвищення ефективності та екологічності роботи енергетичного устаткування при різних видах палива та умовах управління навантаженням

Науково обґрунтовані та доведені експериментальні криві повзучості і довготривалої міцності сталі 25Х1М1ФА шляхом дослідження ротору енергоблоку №9 Луганської ТЕС, що відпрацював 275 тис. год. і відтворює всі процеси старіння за весь період експлуатації. Доповнено з урахуванням повзучості експериментальну криву довготривалої міцності, що обмежуються діапазоном 175 тис. год., до 375 тис. год.

Розробка засобів із продовження експлуатації високотемпературних елементів енергетичного та промислового обладнання

1. Номер державної реєстрації – 0115U000340.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка засобів із продовження надійної та економічної експлуатації енергогенеруючих об′єктів у маневрених режимах

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 0114U000564
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.(Трьома мовами: укр., рос., англ.),

Розробка технології використання скидних горючих енергоресурсів та альтернативних газових палив на основі їх високоефективного спалювання

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті 0113U001773, НТУУ «КПІ» - 2637-п .
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.
3. Суть розробки, основні результати