Дешко В.І.

Валерий Иванович Дешко

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WZNfhfgAAAAJ&hl=uk

Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000313.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дешко В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти

Дворівнева система менеджменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001575, НТУУ «КПІ» - 2667-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дешко В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів

1. Номер державної реєстрації 0110U000257, номер реєстрації в університеті 2313-ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І., д.т.н., проф. Дешко В. И., Doc of Sc, prof. Deshko V. I.
3. Суть розробки, основні результати.