Енергетика та енергоефективність

Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 0112U001751, НТУУ «КПІ» - 2539-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кесова Л.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології „Водолій” для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0112U001663, НТУУ «КПІ» 2541.
2. Науковий керівник Дикий Микола Олександрович
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ»КПІ»

1. Номер державної реєстрації – 0112U002597, номер реєстрації в університеті - №2540-п.
2. Науковий керівник: старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Рассамакін Борис Михайлович.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоковольтних кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності та ресурсу

1. Номер державної реєстрації 0112U002394, номер реєстрації в КПІ 2536-п.
2. Науковий керівник, доктор технічних наук, професор, член кореспондент НАН України Щерба Анатолій Андрійович.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка рівнорозвинених поверхонь теплообміну для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортних систем і дослідження їх теплоаеродинамічних характеристик

процес обкочування трьохзахідної гвинтоподібної труби

1. Номер державної реєстрації: № 0112U000935 , НТУУ «КПІ» - 2538-п.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка високопотужного гібридного джерела живлення на основі батарей суперконденсаторів та акумуляторів для екологічних транспортних засобів

1. Номер державної реєстрації 0111U000773, номер реєстрації в університеті 2470-п.
2. Науковий керівник – к.х.н. с.н.с. Ізотов В. Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000698, НТУУ «КПІ» - 2464-п.
2. Науковий керівник - канд. екон. наук, доцент Караєва Н.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Адаптивна гідросистема ефективного відбору потужності автономних екологічночистих відновлюваних джерел енергії

Схема адаптивної гідравлічної системи відбору потужності до вітродвигуна, яка забезпечує 7 рівнів номінальної потужності за рахунок послідовного та/або паралельного підключення споживачів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000777, НТУУ «КПІ» - 2447-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Губарев О.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин

Система автоматизоване керування комплексом імпульсно-резонансної дії

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000621, НТУУ «КПІ» - 2441-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення енергоощадних сейсмобезпечних вибухових технологій для видобутку корисних копалин на кар’єрах

Характерна схема комутації вибуху і значення часу сповільнення свердловинних зарядів ВР з неелектричною системою ініціювання «Імпульс»

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000620, НТУУ «КПІ» - 2440-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кравець В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки