Фундаментальні наукові дослідження

Залежність ємності SiO2/Al2O3-катодів літієвих джерел струму від енергетичного перерозподілу електронів, спричиненого умовами синтезу нанокомпозитів

Перенос електронів від металів в зв’язуючі і незв’язуючі  стани кисню та зниження зарядової ємності ЛДС при циклюванні

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000540,
2. Науковий керівник - д.ф.-м..н., проф. Зауличний Я.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж

Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра

1. Номер державної реєстрації №0114U000545,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Безвесільна О.М., приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті.
0114U002532, КВНТД І.2 13.14.02, УДК 621.311
2. Науковий керівник. О. С. Яндульський, д.т.н, проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень сонячних елементів на нанокристалічних кремнієвих плівках з використанням рідкісноземельних елементів та гетероструктурах А3В5

Фотографія однієї з п’яти сонячних батарей супутника “PolyITAN-1” з ФЕП на монокристалічному кремнії

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002306, номер реєстрації в університеті – 2670-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Якименко Ю. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень

Експериментальний комплекс Ві-02-112

1. Номер державної реєстрації підтеми - 0113U001855, НТУУ «КПІ» - 2669-ф.
2. Науковий керівник - член-кор. НАН України, професор Бобир М.І.
3. Суть розробки,основні результати.

Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування

Виготовлений дослідний зразок верстата з паралельними кінематичними структурами

Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002333, номер реєстрації в університеті – 2615-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові засади корозії мікро- і нано-структурованих матеріалів в електрохімічних системах сенсорів і суперконденсаторів

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U001595, номер реєстрації в університеті – 2614-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Герасименко Ю.С., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу  для діагностики стану серцево-судинної системи людини

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002334, номер реєстрації в університеті - 2613-ф
2. Керівник науково-дослідної роботи - д.м.н., професор Максименко В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування

Оснастка, для деформування структурно-неоднорідних матеріалів, що встановлена на гвинтовому фрикційному прес-молоті

1. Номер державної реєстрації 0113U001912, номер реєстрації в університеті № 2612-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання).
Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.
3. Суть розробки, основні результати

Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень

Результати моніторінгу за напруженнями у захисній оболонці АЕС при розриві армоканату та розповсюдженням тріщин в колекторі парогенератора в процесі землетрусу

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000685, НТУУ «КПІ» - 2611-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гондлях О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки