Фундаментальні наукові дослідження

Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль.

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U002226
2. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович
3. Cуть розробки, основні результати.

Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу

розташування гексагональних, переважно орієнтованих ділянок поблизу вершин двох типових пірамідальних піків

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001600
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3.Cуть розробки, основні результати

Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

напруженість магнітного поля 2500 Е

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001601.
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор, член-кор. НАПН України, Горобець Юрій Іванович
3.Cуть розробки, основні результати.

Створення архітектурної концепції та методів проектування мережевих процесорів з інтелектуальною обробкою даних.

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U002268

2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сімоненко В.П.

3. Cуть розробки, основні результати.

Дослідження актуальних проблем теорії випадкових процесів, математичного аналізу та крайових задач математичної фізики

Номер державної реєстрації - 0109U001227
Керівник- д.т.н., проф. Булдигін В.В.
Суть розробки, основні результати.

Інтенсифікація теплообміну при конденсації хладонів та їх сумішей всередині труб і каналів, включаючи міні- та мікроканали

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000517.
2. Науковий керівник- д.т.н, проф.Ріферт В. Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження електро-магніто-механічних наносистем на основі антиферомагнітних матеріалів та мультифероїків

1. Номер державної реєстрації 0111U001306, номер реєстрації в університеті 2466-ф.
2. Науковий керівник д.ф.-м.н., доц. Гомонай О.В.

Сторінки