Фундаментальні наукові дослідження

Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо- економічних систем

Розташування деяких брудних виробництв у Києві (початкова кількість)

1. Номер державної реєстрації - 0108U000522.
2. Науковий керівник. Д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000521.
2. Науковий керівник – д.ф.–м.н. Андрєєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати

Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000511.
2. Науковий керівник – д.т.н. проф. Луцький Г.М.
3. Cуть розробки, основні результати.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

1. Номер державної реєстрації 0108U000520
2. Науковий керівник: к.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000442.
2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Г.С., Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку

Приклад роботи квазісемантичного редактору пошукового запиту

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № держреєстрації 0113U000715, № реєстрації в університеті 2600-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення і дослідження моделей, методів та технологій проектування, програмування і управління хмарними ІТ-інфраструктурами

Сервер віртуалізації зі сховищем даних та сервер додатків

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002285, № реєстрації в університеті 2601-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
3. Суть розробки,основні результати.

Створення математичних моделей та методів ієрархічного планування та прийняття рішень в виробничих системах з обмеженими ресурсами

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U001346.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб'єктів

публікації за матеріалами досліджень

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001911, № реєстрації в університеті 2604-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Структурна схема

1. Номер державної реєстрації: 0113U002468, номер реєстрації в університеті 2602-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Новіков Олексій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки