Фундаментальні наукові дослідження

Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів

1. Номер державної реєстрації 0110U000257, номер реєстрації в університеті 2313-ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І., д.т.н., проф. Дешко В. И., Doc of Sc, prof. Deshko V. I.
3. Суть розробки, основні результати.

Зменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U001341, НТУУ “КПІ» - 2308-ф
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації

Схема розробки

1. Номер державної реєстрації 0110U001316, номер реєстрації в університеті 2306-ф.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Макогон Юрій Миколайович. Вчений ступінь: доктор технічних наук, вчене звання – старший науковий співробітник.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв’язку

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002331, НТУУ «КПІ» - 2303-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гермаш Л.П., Гермаш Л.П., Germash Lyudmila P.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізичні процеси теплообміну при мініатюризації випарно-конденсаційних систем термостабілізації

Вібраційні випробування мініатюрних теплових труб для застосування в проекті MASCOT

1. Номер державної реєстрації теми - № 0112U001656, НТУУ «КПІ» - 2514-Ф.
2. Науковий керівник - к.т.н., доцент. Кравець В.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Спектральні характеристики магнітовпорядкованих низькорозмірних нано- та мікрооб’єктів в обмінному наближенні

Залежності коефіцієнтів відбиття   та   для різних гілок спінової хвилі від частоти спінової хвилі  та величини зовнішнього магнітного поля.

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001136, НТУУ «КПІ» - 2504-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горобець Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ, методів та засобів проектування сучасних високопродуктивних комп’ютерних систем у середовищах Ґрід- та хмарних систем

Експериментальний зразок конфігурованого комп'ютера, підключеного до HP Blade server C3000

1. Номер державної реєстрації теми  0112U001585, НТУУ “КПІ” – 2502-ф.
2. Науковий керівник  д.т.н., проф. Сімоненко В.П.
3. Cуть розробки, основні результати.

Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки

1. Номер державної реєстрації теми 0112U000992, НТУУ «КПІ» № 2520
2. Науковий керівник - д.х.н., професор Фокін А.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу.

Приклад аналітичних можливостей системи (автоматична класифікація)

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № держреєстрації 0112U001151, № реєстрації в університеті 2501-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки