Фундаментальні наукові дослідження

Псевдорегулярні та спеціальні функції і їх застосування до задач стохастичного аналізу

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001588, НТУУ «КПІ» - 2500-ф.
2. Науковий керівник - д. ф.-м. н., проф. Клесов О.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Фазові та структурні перетворення в композиційних наноструктурованих квазікристалічних сплавах алюмінію під дією тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури

СЕМ зображення структури  сплаву Al94Fe3Cr3

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U001485, НТУУ «КПІ» - 2508-ф..
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Юркова О.І.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруг для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid

Відлагоджувальна плата (а) та  система керування (б) БРІ та ФКП на мікроконтролері STM32F407VGT6

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U001536, НТУУ "КПІ" 2507-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Терещенко Т.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу

Нормалізована ефективна пропускна здатність каналу з використанням різних алгоритмів адаптації.

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000946, НТУУ «КПІ» - 2505-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., академік НАН України Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)

Електронна мікрофотографія електроосадженого кремнію

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000297, НТУУ «КПІ» – 2519 ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 2517Ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Равська Н.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів при складному малоцикловому навантаженні з врахуванням пошкоджуваності

Експериментальний стенд (на базі TIRATESТ 2150) для визначення характеристик міцності армуючих волокон

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002444, НТУУ «КПІ» - 2516-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бобир М.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Механізми інтенсифікації процесу сорбції іонів важких металів модифікованим магнітокерованим біосорбентом для очищення стічних вод

1 – електромагніт; 2 – ємність з суспензією магнітокерованого біосорбенту; 3 – регулятор швидкості рідини; 4 – лабораторний сепаратор з ВГФН; 5 – резервуар для збору відпрацьованої рідини.

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000957, НТУУ «КПІ» - 2515-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Горобець С.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування

Електрохімічний сенсор парціального тиску кисню

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002403, НТУУ «КПІ» - 2518-Ф.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь

Експериментальні макети складнопрофільованих труб плоскоовальної форми з різним подовженням профілю

1. Номер державної реєстрації : № 0112U000936 , НТУУ «КПІ» - 2513-ф.
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, доктор технічних наук професор кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Сторінки