(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (127) | E (10) | F (7) | G (2) | H (8) | I (26) | J (1) | K (1) | L (3) | M (32) | N (5) | O (4) | P (11) | R (22) | S (26) | T (70) | U (1) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (38) | Е (7) | З (13) | И (33) | К (15) | Л (2) | М (73) | Н (22) | О (22) | П (35) | Р (320) | С (93) | Т (47) | У (12) | Ф (26) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик administrator Птн, 06/24/2016 - 19:09
Дводіапазонна мікросмужкова антенна решітка навігаційного комплексу з можливістю придушення активних завад administrator Сбт, 11/28/2015 - 01:53
Двухдиапазонная микрополосковая антенная решетка навигационного комплекса с возможностью подавления активных помех administrator Сбт, 11/28/2015 - 01:53
Диагностика состояний сердечно-сосудистой системы человека на основе гемодинамических и метаболических характеристик administrator Птн, 06/24/2016 - 19:09
Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб'єктів administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:43
Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:25
Динамический анализ угроз приоритетам экономического измерения устойчивого развития административно-территориальным единицам Украины editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:25
Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки administrator Птн, 07/08/2016 - 10:26
Дисперсионно-стабилизированные углеводородные олигомеры и их потенциал для наностпинтроники administrator Птн, 07/08/2016 - 10:26
Диференціальні ігри переслідування з функціоналом якості та їх застосування в задачах динамічного розподілу ресурсів administrator Птн, 07/08/2016 - 21:43
Дифференциальные игры преследования с функционалом качества и их применение в задачах динамического распределения ресурсов administrator Птн, 07/08/2016 - 21:43
Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу administrator Птн, 07/08/2016 - 17:47
Дослідження актуальних проблем теорії випадкових процесів, математичного аналізу та крайових задач математичної фізики editor2 Птн, 07/08/2016 - 21:31
Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них administrator Птн, 07/08/2016 - 20:35
Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв’язку administrator Срд, 07/06/2016 - 16:24
Дослідження динамічних властивостей новітніх напівпровідникових наноматеріалів і нанокомпонентів administrator Птн, 12/25/2015 - 16:37
Дослідження електро-магніто-механічних наносистем на основі антиферомагнітних матеріалів та мультифероїків administrator Чтв, 12/10/2015 - 00:11
Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу administrator Срд, 08/30/2017 - 17:25
Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості administrator Птн, 07/08/2016 - 23:32
Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів administrator Птн, 07/08/2016 - 21:53
Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур administrator Чтв, 12/10/2015 - 00:18
Дослідження новітніх ультраширокосмугових адаптивних низькопрофільних фазо ванних антенних решіток для перспективних радіосистем подвійного призначення editor2 Птн, 09/22/2017 - 12:21
Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій administrator Птн, 06/10/2016 - 15:08
Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень administrator Чтв, 08/31/2017 - 12:09
Дослідження пасивних випаровувально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування administrator Птн, 07/08/2016 - 23:35
Дослідження процесів локалізації і транспорту носіїв заряду в органічних напівпровідниках та їх наноструктурах administrator Птн, 06/24/2016 - 12:35
Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів administrator Птн, 07/08/2016 - 22:50
Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем administrator Птн, 06/17/2016 - 18:03
Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:47
Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:22
Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізацій з використанням додаткових даних administrator Срд, 06/29/2016 - 13:52
Дослідження та застосування методів криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень editor2 Птн, 09/22/2017 - 10:30
Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху administrator Птн, 07/08/2016 - 20:50
Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:48
Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль administrator Птн, 07/08/2016 - 20:58
Дослідження теплорегулюючих характеристик систем на теплових трубах для космічного приладобудування administrator Птн, 07/08/2016 - 21:37

Сторінки