(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (135) | E (13) | F (9) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (34) | N (5) | O (4) | P (14) | R (25) | S (27) | T (75) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (15) | И (36) | К (15) | Л (2) | М (80) | Н (22) | О (22) | П (45) | Р (345) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки. editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:51
Математические модели и методы планирования и принятия решений в сложных системах в условиях неопределенности admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:34
Математическое моделирование и разработка средств диагностики состояния человека на основе анализа инфракрасного излучения патогенных зон editor2 Пн, 10/09/2017 - 09:58
Математическое моделирование процессов формирования многокомпонентных полимерных композиционных материалов с применением направленной физико-химической модификации. editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:34
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності. admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:34
Математичне моделювання процесів формування багатокомпонентних полімерних композиційних матеріалів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:34
Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон editor2 Пн, 10/09/2017 - 09:58
Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:49
Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення admin.report Срд, 07/06/2016 - 21:21
Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах admin.report Птн, 07/08/2016 - 00:21
Методи нелінійного аналізу процесів прийняття рішень в умовах невизначеності admin.report Птн, 07/08/2016 - 22:52
Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень admin.report Птн, 01/08/2016 - 14:32
Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку admin.report Чтв, 07/07/2016 - 17:48
Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу. admin.report Чтв, 07/07/2016 - 17:50
Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:04
Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:54
Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:38
Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ admin.report Птн, 06/24/2016 - 13:25
Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет admin.report Птн, 07/08/2016 - 11:14
Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:02
Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень admin.report Птн, 06/24/2016 - 12:28
Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:37
Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору editor2 Птн, 09/22/2017 - 10:55
Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур admin.report Чтв, 07/07/2016 - 17:52
Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем admin.report Птн, 06/24/2016 - 13:22
Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС admin.report Птн, 09/22/2017 - 12:15
Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення admin.report Срд, 12/02/2015 - 22:26
Методическое обеспечение устойчивого экономического роста Украины на основе моделирования динамики макроэкономических показателей admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:15
Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:15
Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання admin.report Срд, 08/30/2017 - 17:53
Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень admin.report Птн, 07/08/2016 - 22:24
Методология количественного оценивания и анализа развития общества, основанного на знание admin.report Срд, 08/30/2017 - 17:53
Методология построения информационных систем с интеллектуальной поддержкой принятия решений admin.report Птн, 07/08/2016 - 22:24
Методы автоматизированного проектирования аналитических эталонов инструментальных средств машиностроения и систем проектирования эффективных технологий их изготовления admin.report Срд, 07/06/2016 - 21:21
Методы и средства Methods and means of increasing the efficiency of solving problems on the basis of reconfigurable computing facilities on the FPGAэффективности решения задач на основе перестраиваемых вычислительных средств на ПЛИС admin.report Птн, 09/22/2017 - 12:15
Методы и средства автоматической систематизации динамического научно-образовательного ресурса глобального электронного информационного пространства editor2 Птн, 09/22/2017 - 10:55

Сторінки