(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (127) | E (10) | F (7) | G (2) | H (8) | I (26) | J (1) | K (1) | L (3) | M (32) | N (5) | O (4) | P (11) | R (22) | S (26) | T (70) | U (1) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (38) | Е (7) | З (13) | И (33) | К (15) | Л (2) | М (73) | Н (22) | О (22) | П (35) | Р (320) | С (93) | Т (47) | У (12) | Ф (26) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки. editor2 Птн, 07/08/2016 - 17:51
Математические модели и методы планирования и принятия решений в сложных системах в условиях неопределенности administrator Срд, 07/06/2016 - 16:34
Математическое моделирование и разработка средств диагностики состояния человека на основе анализа инфракрасного излучения патогенных зон editor2 Пн, 10/09/2017 - 09:58
Математическое моделирование процессов формирования многокомпонентных полимерных композиционных материалов с применением направленной физико-химической модификации. editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:34
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності. administrator Срд, 07/06/2016 - 16:34
Математичне моделювання процесів формування багатокомпонентних полімерних композиційних матеріалів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:34
Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон editor2 Пн, 10/09/2017 - 09:58
Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:49
Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення administrator Срд, 07/06/2016 - 21:21
Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах administrator Птн, 07/08/2016 - 00:21
Методи нелінійного аналізу процесів прийняття рішень в умовах невизначеності administrator Птн, 07/08/2016 - 22:52
Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень administrator Птн, 01/08/2016 - 14:32
Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:48
Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу. administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:50
Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій administrator Птн, 07/08/2016 - 21:04
Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:54
Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ administrator Птн, 06/24/2016 - 13:25
Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет administrator Птн, 07/08/2016 - 11:14
Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень administrator Птн, 06/24/2016 - 12:28
Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:37
Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору editor2 Птн, 09/22/2017 - 10:55
Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:52
Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем administrator Птн, 06/24/2016 - 13:22
Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС administrator Птн, 09/22/2017 - 12:15
Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення administrator Срд, 12/02/2015 - 22:26
Методическое обеспечение устойчивого экономического роста Украины на основе моделирования динамики макроэкономических показателей administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:15
Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:15
Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання administrator Срд, 08/30/2017 - 17:53
Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень administrator Птн, 07/08/2016 - 22:24
Методология количественного оценивания и анализа развития общества, основанного на знание administrator Срд, 08/30/2017 - 17:53
Методология построения информационных систем с интеллектуальной поддержкой принятия решений administrator Птн, 07/08/2016 - 22:24
Методы автоматизированного проектирования аналитических эталонов инструментальных средств машиностроения и систем проектирования эффективных технологий их изготовления administrator Срд, 07/06/2016 - 21:21
Методы и средства Methods and means of increasing the efficiency of solving problems on the basis of reconfigurable computing facilities on the FPGAэффективности решения задач на основе перестраиваемых вычислительных средств на ПЛИС administrator Птн, 09/22/2017 - 12:15
Методы и средства автоматической систематизации динамического научно-образовательного ресурса глобального электронного информационного пространства editor2 Птн, 09/22/2017 - 10:55
Методы и средства информационного обеспечения систем автоматизированного импорта объектов на основе графического кодирования данных editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:37
Методы и средства оптимизации операционного базиса специализированных Grid-ориентированых вычислительных структур administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:52

Сторінки