(5) | A (10) | B (2) | C (29) | D (111) | E (8) | F (7) | G (2) | H (8) | I (25) | J (1) | K (1) | L (3) | M (30) | N (5) | O (3) | P (11) | R (20) | S (20) | T (60) | U (1) | W (2) | І (5) | А (14) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (36) | Е (5) | З (13) | И (31) | К (9) | Л (2) | М (67) | Н (16) | О (19) | П (30) | Р (276) | С (85) | Т (40) | У (10) | Ф (26) | Ц (2) | Э (3)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки. admin Птн, 07/08/2016 - 17:51
Математические модели и методы планирования и принятия решений в сложных системах в условиях неопределенности administrator Срд, 07/06/2016 - 16:34
Математическое моделирование процессов формирования многокомпонентных полимерных композиционных материалов с применением направленной физико-химической модификации. admin Чтв, 07/07/2016 - 17:34
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності. administrator Срд, 07/06/2016 - 16:34
Математичне моделювання процесів формування багатокомпонентних полімерних композиційних матеріалів із застосуванням направленої фізико-хімічної модифікації admin Чтв, 07/07/2016 - 17:34
Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів administrator Срд, 06/29/2016 - 12:38
Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення administrator Срд, 07/06/2016 - 21:21
Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах administrator Птн, 07/08/2016 - 00:21
Методи нелінійного аналізу процесів прийняття рішень в умовах невизначеності administrator Птн, 07/08/2016 - 22:52
Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень administrator Птн, 01/08/2016 - 14:32
Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:48
Методи організації інформаційно-аналітичних систем для підтримки інтелектуальної технології системного електронного освітнього ресурсу. administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:50
Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій administrator Птн, 07/08/2016 - 21:04
Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій admin Чтв, 07/07/2016 - 17:54
Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ administrator Птн, 06/24/2016 - 13:25
Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет administrator Птн, 07/08/2016 - 11:14
Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень administrator Птн, 06/24/2016 - 12:28
Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних admin Птн, 07/08/2016 - 20:37
Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:52
Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем administrator Птн, 06/24/2016 - 13:22
Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС administrator Чтв, 08/31/2017 - 12:23
Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення administrator Срд, 12/02/2015 - 22:26
Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання administrator Срд, 08/30/2017 - 17:53
Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень administrator Птн, 07/08/2016 - 22:24
Методология количественного оценивания и анализа развития общества, основанного на знание administrator Срд, 08/30/2017 - 17:53
Методология построения информационных систем с интеллектуальной поддержкой принятия решений administrator Птн, 07/08/2016 - 22:24
Методы автоматизированного проектирования аналитических эталонов инструментальных средств машиностроения и систем проектирования эффективных технологий их изготовления administrator Срд, 07/06/2016 - 21:21
Методы и средства Methods and means of increasing the efficiency of solving problems on the basis of reconfigurable computing facilities on the FPGAэффективности решения задач на основе перестраиваемых вычислительных средств на ПЛИС administrator Чтв, 08/31/2017 - 12:23
Методы и средства информационного обеспечения систем автоматизированного импорта объектов на основе графического кодирования данных admin Птн, 07/08/2016 - 20:37
Методы и средства оптимизации операционного базиса специализированных Grid-ориентированых вычислительных структур administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:52
Методы и средства повышения информационной безопасности гетерогенных кластерных систем administrator Птн, 06/24/2016 - 13:22
Методы и средства повышения надежности и информационной устойчивости многопроцессорных систем для объектов критического применения administrator Срд, 12/02/2015 - 22:26
Методы и средства повышения эффективности решения задач на основе перестраиваемых вычислительных средств на ПЛИС administrator Чтв, 08/31/2017 - 12:23
Методы исследования и модели устойчивого развития и трансформационных процессов в больших социо-экономических системах administrator Птн, 07/08/2016 - 00:21
Методы нелинейного анализа и топологические методы теории вариационных неравенств и эволюционных включений administrator Птн, 01/08/2016 - 14:32
Методы нелинейного анализа процессов принятия решений в условиях неопределенности administrator Птн, 07/08/2016 - 22:52

Сторінки