(5) | A (10) | B (2) | C (29) | D (111) | E (8) | F (7) | G (2) | H (8) | I (25) | J (1) | K (1) | L (3) | M (30) | N (5) | O (3) | P (11) | R (20) | S (20) | T (60) | U (1) | W (2) | І (5) | А (14) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (36) | Е (5) | З (13) | И (31) | К (9) | Л (2) | М (67) | Н (16) | О (19) | П (30) | Р (276) | С (85) | Т (40) | У (10) | Ф (26) | Ц (2) | Э (3)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Нанодисперсні оксиди металів: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування. admin Птн, 07/08/2016 - 10:32
Нанодисперсные оксиды металлов: синтез, структура, физико-химические и электрохимические свойства, применение. admin Птн, 07/08/2016 - 10:32
Наукові і технологічні засади отримання і обробки ефективних адаптованих заготовок при комплексному застосуванні процесів локального ротаційного формоутворення administrator Сбт, 12/26/2015 - 21:10
Наукові і технологічні основи управління структурою та властивостями ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al-Mg. admin Птн, 07/08/2016 - 23:49
Наукові засади корозії мікро- і нано-структурованих матеріалів в електрохімічних системах сенсорів і суперконденсаторів administrator Птн, 06/24/2016 - 19:28
Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи administrator Срд, 08/16/2017 - 15:23
Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії administrator Пн, 01/11/2016 - 22:54
Наукові теоретичні та експериментальні дослідження для одержання нових знань про закономірності розподілу гравітаційних аномалій Землі administrator Сбт, 12/26/2015 - 23:38
Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж admin Птн, 07/08/2016 - 23:43
Научно-теоретические исследования новой прецизионной инерциальной навигационной системы в экстремальных условиях с использованием нейронных сетей admin Птн, 07/08/2016 - 23:43
Научные и технологические основы получения и обработки эффективных адаптированных заготовок при комплексном использовании процессов локального ротационного формообразования administrator Сбт, 12/26/2015 - 21:10
Научные и технологические основы управления структурой и свойствами литейных многокомпонентных сплавов системы Al-Mg. admin Птн, 07/08/2016 - 23:49
Научные основы коррозии микро- и наноструктурированых материалов в электрохимических системах сенсоров и суперконденсаторов administrator Птн, 06/24/2016 - 19:28
Научные основы, подходы и методы повышения эффективности автоматического регулирования режимами электроэнергетической системы с возобновляемыми источниками энергии administrator Пн, 01/11/2016 - 22:54
Научные основы, подходы и методы уменьшения влияния низкочастотных колебаний мощности на режимы работы Объединенной электроэнергетической системы administrator Срд, 08/16/2017 - 15:23
Научные теоретические и экспериментальные исследования для получения новых знаний про закономерности распределения гравитационных аномалий Земли administrator Сбт, 12/26/2015 - 23:38