(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (135) | E (14) | F (9) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (35) | N (5) | O (4) | P (15) | R (25) | S (27) | T (76) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (17) | И (36) | К (15) | Л (2) | М (82) | Н (22) | О (22) | П (45) | Р (346) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів admin.report Срд, 07/06/2016 - 15:44
Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології „Водолій” для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:03
Підвищення ефективності та екологічності роботи енергетичного устаткування при різних видах палива та умовах управління навантаженням editor1 Втр, 08/14/2018 - 14:56
Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:52
Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:57
Підвищення продуктивності виготовлення та якості виробів в формоутворюючих процесах холодного листового штампування admin.report Сбт, 12/26/2015 - 21:28
Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО admin.report Срд, 01/06/2016 - 23:56
Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері editor2 Птн, 07/08/2016 - 11:08
Параллельные алгоритмы моделирования динамических нелинейных объектов на суперкомпьютере. editor2 Птн, 07/08/2016 - 11:08
Побудова інформаційно-аналітичної системи передбачення соціальних лих, викликаних катастрофами і тероризмом editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:31
Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем admin.report Ндл, 01/03/2016 - 20:52
Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо- економічних систем admin.report Птн, 01/08/2016 - 23:50
Повышение производительности изготовления изделий в формообразующих процессах листовой штамповки admin.report Сбт, 12/26/2015 - 21:28
Повышение пропускной способности систем широкополосного радиодоступа путем использования технологии МІМО admin.report Срд, 01/06/2016 - 23:56
Повышение эксплуатационных свойств поверхностей деталей и конструкций нанесением модифицированных нанообразованиями покрытий admin.report Срд, 07/06/2016 - 15:44
Повышение эффективности и надежности функционирования оборудования ТЭС и малой энергетики в переменных режимах эксплуатации editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:52
Повышение эффективности и экологичности работы энергетического оборудования при различных видах топлива и условиях управления нагрузкой editor1 Втр, 08/14/2018 - 15:02
Повышение эффективности работы компрессорных станций путем использования технологии «Водолей» для утилизации сбросной теплоты газотурбинных двигателей» admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:03
Повышение эффективности функционирования беспроводной сети путём использования пространственно-временной обработки радиосигналов в распределённых антенных системах admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:57
Поліпшення результатів лазерної обробки (легування, наплавлення, Rapid Prototyping ) керованими параметрами потоку газопорошкової суміші editor1 Пн, 08/13/2018 - 15:29
Получение высокоэффективных силикатных материалов для защиты водного бассейна от радиоактивного загрязнения editor2 Птн, 10/06/2017 - 14:50
Получение высокоэффективных силикатных материалов для защиты водного бассейна от радиоактивного загрязнения editor2 Сбт, 11/11/2017 - 15:22
Получение энергоносителей из отходов производства биодизельного топлива, промышленных стоков, микроводоросли Chlorella vulgaris и отходов ее культивирования editor2 Птн, 10/06/2017 - 15:37
Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:38
Портативна система автоматичного відслідковування об’єктів на відеопослідовностях editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:15
Портативная мультифункциональная система объективного слухового скрининга на основе современных DSP и “сеть-на-кристалле” технологий admin.report Сбт, 11/11/2017 - 15:38
Портативная система автоматического отслеживания объектов на видеопоследовательностях editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:16
Построение информационно-аналитической системы предвидения социальных бедствий, вызванных катастрофами и терроризмом editor2 Втр, 08/14/2018 - 14:32
Построение системы поддержки принятия решений на основе теории сетей Байеса для моделирования поведения сложных систем admin.report Ндл, 01/03/2016 - 20:52
Построение, иследование и применение принципиально новых моделей социо- экономических систем admin.report Птн, 01/08/2016 - 23:50
Поширення спінових хвиль в неоднорідних модульованих феромагнітних структурах зі складними інтерфейсами editor2 Втр, 08/14/2018 - 13:57
Прибор для объективного измерения параметров клинического фокуса пресбиопического глаза admin.report Птн, 07/08/2016 - 00:18
Прикладний системний аналіз та системна інженерія інформаційно-комунікаційних систем editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:26
Прикладной системный анализ и системная инженерия информационно-коммуникационных систем editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:26
Прилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока admin.report Птн, 07/08/2016 - 00:18
Применение современных информационных технологий для создания интеллектуальных технологических систем и технологий и создание средств повышения качества изготовления изделий admin.report Сбт, 11/28/2015 - 02:05

Сторінки