(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (127) | E (10) | F (7) | G (2) | H (8) | I (26) | J (1) | K (1) | L (3) | M (32) | N (5) | O (4) | P (11) | R (22) | S (26) | T (70) | U (1) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (38) | Е (7) | З (13) | И (33) | К (15) | Л (2) | М (73) | Н (22) | О (22) | П (35) | Р (320) | С (93) | Т (47) | У (12) | Ф (26) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів administrator Срд, 07/06/2016 - 15:44
Підвищення ефективності роботи компресорних станцій шляхом використання технології „Водолій” для утилізації скидної теплоти газотурбінних двигунів administrator Птн, 07/08/2016 - 21:03
Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:52
Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах administrator Птн, 07/08/2016 - 21:57
Підвищення продуктивності виготовлення та якості виробів в формоутворюючих процесах холодного листового штампування administrator Сбт, 12/26/2015 - 21:28
Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО administrator Срд, 01/06/2016 - 23:56
Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері editor2 Птн, 07/08/2016 - 11:08
Параллельные алгоритмы моделирования динамических нелинейных объектов на суперкомпьютере. editor2 Птн, 07/08/2016 - 11:08
Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем administrator Ндл, 01/03/2016 - 20:52
Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо- економічних систем administrator Птн, 01/08/2016 - 23:50
Повышение производительности изготовления изделий в формообразующих процессах листовой штамповки administrator Сбт, 12/26/2015 - 21:28
Повышение пропускной способности систем широкополосного радиодоступа путем использования технологии МІМО administrator Срд, 01/06/2016 - 23:56
Повышение эксплуатационных свойств поверхностей деталей и конструкций нанесением модифицированных нанообразованиями покрытий administrator Срд, 07/06/2016 - 15:44
Повышение эффективности и надежности функционирования оборудования ТЭС и малой энергетики в переменных режимах эксплуатации editor2 Птн, 07/08/2016 - 20:52
Повышение эффективности работы компрессорных станций путем использования технологии «Водолей» для утилизации сбросной теплоты газотурбинных двигателей» administrator Птн, 07/08/2016 - 21:03
Повышение эффективности функционирования беспроводной сети путём использования пространственно-временной обработки радиосигналов в распределённых антенных системах administrator Птн, 07/08/2016 - 21:57
Получение высокоэффективных силикатных материалов для защиты водного бассейна от радиоактивного загрязнения editor2 Птн, 10/06/2017 - 14:50
Получение высокоэффективных силикатных материалов для защиты водного бассейна от радиоактивного загрязнения editor2 Сбт, 11/11/2017 - 15:22
Получение энергоносителей из отходов производства биодизельного топлива, промышленных стоков, микроводоросли Chlorella vulgaris и отходов ее культивирования editor2 Птн, 10/06/2017 - 15:37
Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:38
Портативная мультифункциональная система объективного слухового скрининга на основе современных DSP и “сеть-на-кристалле” технологий administrator Сбт, 11/11/2017 - 15:38
Построение системы поддержки принятия решений на основе теории сетей Байеса для моделирования поведения сложных систем administrator Ндл, 01/03/2016 - 20:52
Построение, иследование и применение принципиально новых моделей социо- экономических систем administrator Птн, 01/08/2016 - 23:50
Прибор для объективного измерения параметров клинического фокуса пресбиопического глаза administrator Птн, 07/08/2016 - 00:18
Прикладний системний аналіз та системна інженерія інформаційно-комунікаційних систем editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:26
Прикладной системный анализ и системная инженерия информационно-коммуникационных систем editor2 Чтв, 07/07/2016 - 17:26
Прилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока administrator Птн, 07/08/2016 - 00:18
Применение современных информационных технологий для создания интеллектуальных технологических систем и технологий и создание средств повышения качества изготовления изделий administrator Сбт, 11/28/2015 - 02:05
Про сайт administrator Чтв, 08/31/2017 - 12:26
Проектирование технологических процессов и оборудования для получения традиционных и наномодифицированных реактопластичных полимерных композиционных материалов editor2 Сбт, 11/11/2017 - 13:35
Проектування технологічних процесів та устаткування для одержання традиційних і наномодифікованих реактопластичних полімерних композиційних матеріалів editor2 Сбт, 11/11/2017 - 13:35
Противокоррозионная защита конструкционных сталей в воде с высоким содержанием продуктов сгорания газа и твердого топлива в теплогенераторах administrator Чтв, 12/24/2015 - 02:21
Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів згорання газу та твердого палива в теплогенераторах administrator Чтв, 12/24/2015 - 02:21
Псевдорегулярні та спеціальні функції і їх застосування до задач стохастичного аналізу administrator Птн, 07/08/2016 - 20:18
Псевдорегулярные и специальные функции и их применения к задачам стохастического анализа administrator Птн, 07/08/2016 - 20:18