Інформаційні та комунікаційні технології

Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000324
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000356
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів

1. Номер державної реєстрації - 0116U004038
2. Науковий керівник - д.т.н., академік НАН України Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження та застосування методів криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000254
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н, доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

1. Номер державної реєстрації 0115U000357
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи контролю та управління роботизованими мобільними засобами для комплексного моніторингу стану середовища та наземних об'єктів

Макетний зразок Платформи

1. Номер державної реєстрації 0113U003351,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження новітніх ультраширокосмугових адаптивних низькопрофільних фазо ванних антенних решіток для перспективних радіосистем подвійного призначення

1. Номер державної реєстрації 0115U002329, номер реєстрації в університеті №2839-п.
2. Науковий керівник д.т.н., професор Дубровка Ф.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами

Сервер віртуалізації зі сховищем даних і комут аційним обладнанням та сервер додатків .

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000322
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ролік О.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних розподільчих мереж доступу

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002330,
2. Науковий керівник – к.т.н., академік УАН, проф. Наритник Т.М.
3. Суть розробки, основні результати.
Отримано експериментальний зразок цифрової радіолінії із гігабітною пропускною здатністю, що функціонує в терагерцовому діапазоні і який може бути використаний в надвисокошвидкісних розподільчих мережах мобільного зв’язку нового покоління для забезпечення передавання та приймання цифрової інформації зі швидкістю до 1 Гбіт/c в діапазоні частот 128 – 134 ГГц на дальності зв’язку в межах 1 км.

Розроблення та дослідження високоефективних архітектур спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000319
2. Науковий керівник - д.т.н., професор Дичка І.А.
3. Суть розробки, основні результати.
Розроблено модифікований віконний метод піднесення до степеня елементів поля GF(p), чотири алгоритми реалізації цього методу та відповідне програмне забезпечення. Ідею запропонованого методу можна застосовувати для задачі скалярного множення точки еліптичної кривої над довільним скінченним полем.

Сторінки