Інформаційні та комунікаційні технології

Розроблення методів і алгоритмів для оптимізаціїї складних систем і побудови оптимального керування в умовах складних фазових обмежень

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003787
2.Науковий керівник - д.т.н., проф. Бейко І.В.
3.Суть розробки, основні результати

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003694
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Шевченко К.Л.
3.Суть розробки, основні результати

Побудова інформаційно-аналітичної системи передбачення соціальних лих, викликаних катастрофами і тероризмом

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003772
2.Науковий керівник - к.т.н. Савченко І.О.
3.Суть розробки, основні результати

Гетерогенні телекомунікаційні системи на базі стратосферної платформи з використанням сучасних технологій і засобів телекомунікацій

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003771
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Кравчук С.О.
3.Суть розробки, основні результати

Портативна система автоматичного відслідковування об’єктів на відеопослідовностях

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003692
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М.
3.Суть розробки, основні результати

Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000324
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000356
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів

1. Номер державної реєстрації - 0116U004038
2. Науковий керівник - д.т.н., академік НАН України Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження та застосування методів криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000254
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н, доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

1. Номер державної реєстрації 0115U000357
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки