Інформаційні та комунікаційні технології

Розробка системи контролю та управління роботизованими мобільними засобами для комплексного моніторингу стану середовища та наземних об'єктів

1. Номер державної реєстрації 0113U003351,
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)- д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження новітніх ультраширокосмугових адаптивних низькопрофільних фазо ванних антенних решіток для перспективних радіосистем подвійного призначення

1. Номер державної реєстрації 0115U002329, номер реєстрації в університеті №2839-п.
2. Науковий керівник д.т.н., професор Дубровка Федір Федорович
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000322
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ролік О.І.
3. Суть розробки, основні результати.
Підвищено ефективність, надійність і якість надання послуг ІТ-інфраструктури на основних етапах її життєвого циклу, насамперед експлуатації та розвитку, за рахунок розробки та впровадження системи управління, що забезпечує моніторинг параметрів функціонування з урахуванням математичних та інформаційних моделей і методів аналізу, синтезу структури і управління експлуатацією ІТ-інфраструктури.

Розробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних розподільчих мереж доступу

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002330,
2. Науковий керівник – к.т.н., академік УАН, проф. Наритник Т.М.
3. Суть розробки, основні результати.
Отримано експериментальний зразок цифрової радіолінії із гігабітною пропускною здатністю, що функціонує в терагерцовому діапазоні і який може бути використаний в надвисокошвидкісних розподільчих мережах мобільного зв’язку нового покоління для забезпечення передавання та приймання цифрової інформації зі швидкістю до 1 Гбіт/c в діапазоні частот 128 – 134 ГГц на дальності зв’язку в межах 1 км.

Розроблення та дослідження високоефективних архітектур спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000319,
2. Науковий керівник - д.т.н., професор Дичка І.А.,
3. Суть розробки, основні результати.
Розроблено модифікований віконний метод піднесення до степеня елементів поля GF(p), чотири алгоритми реалізації цього методу та відповідне програмне забезпечення. Ідею запропонованого методу можна застосовувати для задачі скалярного множення точки еліптичної кривої над довільним скінченним полем.

Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000217,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення засобів проектування та розробка на їх основі високопродуктивних процесорів систем технічного зору

Computer aided design tool development  and their use for the high-speed vision processor design

1. Номер державної реєстрації: 0115U002326.
2. Науковий керівник д.т.н., проф.Сімоненко В.П.
3. Суть розробки, основні результати

Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

1. Номер державної реєстрації № держреєстрації 0115U000259
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання).
д.т.н., проф. Уривський Л.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів побудови безпроводових сенсорних мереж із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища

Макет вузла БСМ для дистанційного моніторингу температури та вологості за допомогою сенсорного датчика

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000269, 2870-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії

1. Номер державної реєстрації, - 0114U001534
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюх Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки