Інформаційні та комунікаційні технології

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії

1. Номер державної реєстрації, - 0114U001534
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюх Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003442.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Зайченко Ю.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів

Концептуальна схема моделі

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000671,
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Болдак А.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000552
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних

Схема реалізації процесу передбачення в режимі on-line

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001533
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка програмно-методичного забезпечення з розрахунків тепло-газодинамічного стану при надзвуковому обтіканні тіла з врахуванням інтерференції конфігурацій

Лінії плівкової течії по твердій стінці в порівнянні з лініями поверхневої течії крапель у експерименті (конфігурація корпус – газовий струмінь)

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003420
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комп’ютерної програмно-апаратної системи віртуальних персональних кабінетів в мережі університету для науковців, викладачів, студентів

1. Номер державної реєстрації - 0109U002552.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Костюк В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової модернізації радіорелейних ліній

Структурна схема передачі цифрових потоків по аналогових РРЛ типу «Курс-4»

1. Номер державної реєстрації теми - 01091002367.
2. Науковий керівник - к.т.н., професор Наритник Теодор М.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000716, НТУУ «КПІ» - 2616-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Романкевич О.М.
3. Суть розробки, основні результати.
(укр.)

Розробка методів і засобів апаратно-програмної реалізації нейроконтролерів на основі програмованих логічних інтегральних схем для побудови інтелектуальних систем управління

Зовнішній вигляд нейроконтроллера

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000223, НТУУ «КПІ» - 2617-п.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки