Інформаційні та комунікаційні технології

Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку

Система гібридного упра вління

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000217,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення засобів проектування та розробка на їх основі високопродуктивних процесорів систем технічного зору

Computer aided design tool development  and their use for the high-speed vision processor design

1. Номер державної реєстрації: 0115U002326.
2. Науковий керівник д.т.н., проф.Сімоненко В.П.
3. Суть розробки, основні результати

Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

1. Номер державної реєстрації № держреєстрації 0115U000259
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Уривський Л.О.
3. Суть розробки, основні результати.
Результати науково-дослідної роботи забезпечили створення нових зразків уніфікованих пристроїв для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку, які за основними техніко-економічними показниками перевершують наявні закордонні аналоги.

Розробка принципів побудови безпроводових сенсорних мереж із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища

Макет вузла БСМ для дистанційного моніторингу температури та вологості за допомогою сенсорного датчика

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000269, 2870-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії

1. Номер державної реєстрації, - 0114U001534
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюх Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003442.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Зайченко Ю.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів

Концептуальна схема моделі

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000671,
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Болдак А.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000552
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних

Схема реалізації процесу передбачення в режимі on-line

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001533
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка програмно-методичного забезпечення з розрахунків тепло-газодинамічного стану при надзвуковому обтіканні тіла з врахуванням інтерференції конфігурацій

Лінії плівкової течії по твердій стінці в порівнянні з лініями поверхневої течії крапель у експерименті (конфігурація корпус – газовий струмінь)

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003420
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки