Інформаційні та комунікаційні технології

Розробка комп’ютерної програмно-апаратної системи віртуальних персональних кабінетів в мережі університету для науковців, викладачів, студентів

1. Номер державної реєстрації - 0109U002552.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Костюк В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової модернізації радіорелейних ліній

Структурна схема передачі цифрових потоків по аналогових РРЛ типу «Курс-4»

1. Номер державної реєстрації теми - 01091002367.
2. Науковий керівник - к.т.н., професор Наритник Теодор М.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000716, НТУУ «КПІ» - 2616-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Романкевич О.М.
3. Суть розробки, основні результати.
(укр.)

Розробка методів і засобів апаратно-програмної реалізації нейроконтролерів на основі програмованих логічних інтегральних схем для побудови інтелектуальних систем управління

Зовнішній вигляд нейроконтроллера

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000223, НТУУ «КПІ» - 2617-п.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Сучасні методи аналізу і синтезу криптографічних алгоритмів та протоколів

1. Номер державної реєстрації теми -№0113U000944, НТУУ «КПІ» - 2618-п.
2. Науковий керівник - д. ф.-м. н., доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000332, НТУУ «КПІ» - 2619-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення науково-навчального ІТ- середовища ВНЗ з комплексної розробки та досліджень конкурентоспроможних технологій і матеріалів з наноелектроніки та нанотехнологій

1. Номер державної реєстрації 0113U003351, НТУУ «КПІ» -2620п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). - д.т.н., проф. Стенін О. А.
3. Суть розробки, основні результати

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0113U000651, НТУУ «КПІ» - 2623-п..
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Дводіапазонна мікросмужкова антенна решітка навігаційного комплексу з можливістю придушення активних завад

Розроблена двочастотна антенна решітка

1. Розробка виконана в рамках теми 2624п НТУУ “КПІ”.
2. Науковий керівник. Дубровка Федір Федорович, д.т.н., проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж із використанням телекомунікаційних аероплатформ

Рис.1. Лабораторний зразкок системи дистанційного керування БПЛА

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001627, НТУУ «КПІ» - 2625п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.І.
3. Суть розробки, основні результати.
 

Сторінки