Інформаційні та комунікаційні технології

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

2014_2628-p.png

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001577, НТУУ «КПІ» - № 2628п,
2. Науковий керівник – д.т.н., академік НАНУ, проф. Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Впровадження хмарних технологій в систему освіти та створення віртуальних комп’ютерних науково-навчальних лабораторій дослідницького університету

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U003352, НТУУ «КПІ» - 2621-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кулаков Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)

Результати моделювання в середовищі  OpenBUGS

1. Номер державної реєстрації 0113U000650, номер реєстрації в університеті 2622п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000937, НТУУ «КПІ» - 2627-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Cундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003164, НТУУ «КПІ» - 2523-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комплексної інтелектуальної системи моніторингу технічного стану конструкцій в експлуатації

Загальний вигляд лицьової панелі віртуального приладу синхронного багатоканального зчитування даних АЦП E14-140

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000498, НТУУ «КПІ» - 2655-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Зовнішній вигляд пристрою ВС5155

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000996, НТУУ «КПІ» - 2658-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

1. Номер державної реєстрації теми : 0112U001189, НТУУ «КПІ» - 2551-п.
2. Науковий керівник: - д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3.Суть розробки, основні результати

Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацією

1. Номер державної реєстрації - 0112U001455, НТУУ «КПІ» - 2522п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001089, НТУУ «КПІ» - 2527-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки