Інформаційні та комунікаційні технології

Створення та впровадження серії прецизійних широкосмугових системно орієнтованих мультиметрів напруги змінного струму

Зовнішній вигляд пристрою ВС5155

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000996, НТУУ «КПІ» - 2658-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно - територіальним одиницям України

1. Номер державної реєстрації теми : 0112U001189, НТУУ «КПІ» - 2551-п.
2. Науковий керівник: - д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3.Суть розробки, основні результати

Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацією

1. Номер державної реєстрації - 0112U001455, НТУУ «КПІ» - 2522п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001089, НТУУ «КПІ» - 2527-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур

1. Номер державної реєстрації теми  держреєстрації 0112U001657, НТУУ «КПІ» - 2530-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000557, НТУУ «КПІ» - 2526-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U003175, НТУУ «КПІ» - 2525-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Дичка І.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003147. № 2524-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Молчанов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000814, НТУУ «КПІ» - 2521-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка потужного параметричного випромінювача звуку для створення локального акустичного поля високої інтенсивності

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0112U002541, д/б 2531п
2. Науковий керівник вчений ступінь, звання. Данилов В.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки