Інформаційні та комунікаційні технології

Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000841, НТУУ «КПІ» - 2451-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Румбешта В.О., Румбешта В.А., Rumbeshta Valentyn O.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000842, НТУУ «КПІ» - 2445-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів дослідження для визначення нвч характеристик новітніх ізотропних й анізотропних діелектричних матеріалів та нанорозмірних плівок

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U003086 , НТУУ «КПІ» - 2432п
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Молчанов В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігоні

Експериментальні спектри шумів моря та шумовипромінювання морських об’єктів

1. Номер державної реєстрації 0111U002471; Д/б № 2429-п.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Мачуський Євгеній Андрійович
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000774, НТУУ «КПІ» - 2428-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000520, номер реєстрації в НТУУ „КПІ” – 2426-п.
2. Науковий керівник - д.т.н. старший науковий співробітник Захаров О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах

Макет дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один від одного двох сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001270, НТУУ «КПІ» - 2425-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Цифрова радіорелейна система терагерцового діапазону з використанням наноелектронних компонентів

Лабораторний зразок телекомунікаційної системи терагерцового діапазону

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002470, НТУУ «КПІ» - 2424-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., професор, академік НАНУ Ільченко Михайло Юхимович, Ильченко Михаил Ефимович, Ilchenko Mikhail Yе.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Макет багатоканального передавача для базової станції  системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000705, НТУУ «КПІ» - 2423-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Правда В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів

1. Номер державної реєстрації теми — 0111U000119, НТУУ «КПІ» — 2422-п.
2. Науковий керівник — д.т.н., проф. Романенко В.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки