Інформаційні та комунікаційні технології

Системні дослідження та практичне відпрацювання методики оцінки складних інженерно-геологічних процесів

Вид оползневого массива с заданными пригрузами

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000118, 2421-п.
2. Науковий керівник - Калюх Ю.І., д.т.н., професор
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розподіл напруги бортової мережі

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0111U000117, 2420-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Панкратова Наталія Дмитрівна, д.т.н., проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу

Процедура інтегрованого підходу

1. Номер державної реєстрації 0111U001241, номер реєстрації в університеті 2419-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

Архітектура гетерогенного середовища для розміщення і виконання високонавантажених веб-сервіс - компонентів розподілених інформаційних систем на основі Desktop-Grid

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000332, НТУУ «КПІ» - 2418-п.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Глоба Л.С., д.т.н., Глоба Л.С., Prof. Globa L.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технологій в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців

1. Номер державної реєстрації - 0111U001646, НТУУ «КПІ» - 2416-п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кулаков Ю.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівні

1. Номер державної реєстрації теми 0111U001645; НТУУ «КПІ» - 2415-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000676, НТУУ «КПІ» - 2414-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження, моделювання та розробка запам’ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках

Обладнання для осадження НСП

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0111U001319; 2413-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Мартинюк Яків Васильович, к.т.н., доцент
3. Суть розробки, основні результати.

Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

1. Номер державної реєстрації - 0110U000262.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Романкевич Олексій Михайлович,
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки