Інформаційні та комунікаційні технології

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №Д/Р 0111U002510, №2474-п
2. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Олена Іллівна
3. Суть розробки, основні результати

Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

1. Номер державної реєстрації теми: 0111U000333, НТУУ «КПІ» - 2465-п.
2. Науковий керівник - д.е.н., проф. Дергачева В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000203, НТУУ "КПІ" - 2456-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем

Макет дворівневої системи контролю вібрації

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002186, НТУУ «КПІ» - 2453-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф.Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000841, НТУУ «КПІ» - 2451-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Румбешта В.О., Румбешта В.А., Rumbeshta Valentyn O.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000842, НТУУ «КПІ» - 2445-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів дослідження для визначення нвч характеристик новітніх ізотропних й анізотропних діелектричних матеріалів та нанорозмірних плівок

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U003086 , НТУУ «КПІ» - 2432п
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Молчанов В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігоні

Експериментальні спектри шумів моря та шумовипромінювання морських об’єктів

1. Номер державної реєстрації 0111U002471; Д/б № 2429-п.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Мачуський Євгеній Андрійович
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000774, НТУУ «КПІ» - 2428-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000520, номер реєстрації в НТУУ „КПІ” – 2426-п.
2. Науковий керівник - д.т.н. старший науковий співробітник Захаров О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки