Інформаційні та комунікаційні технології

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002398
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є. А
3. Суть розробки, основні результати.

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000033
2. Науковий керівник–д.т.н. професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0110U001260
2. Науковий керівник - Данилов В.Я. . д.т.н., професор.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

3D вигляд ХФ

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001222
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.

1.       Номер державної реєстрації теми - 0110U002249

2.       Науковий керівник -   д.т.н., проф. Зайченко Ю.П

3.      Суть розробки, основні результати. 

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001275
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002409

2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Стенін О.А,

3. Суть розробки, основні результати.

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Номер державної реєстрації теми – 0110U002423
Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М
Суть розробки, основні результати.

Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U000526
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко Володимир Петрович
3. Cуть розробки, основні результати.

Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002415
2. Науковий керівник - д.т.н., Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки