математичне моделювання

Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U001520
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)
Д.ф.-м.н., доцент Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії

1. Номер державної реєстрації, - 0114U001534
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюх Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів

1. Номер державної реєстрації 0110U000257, номер реєстрації в університеті 2313-ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І., д.т.н., проф. Дешко В. И., Doc of Sc, prof. Deshko V. I.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу

Процедура інтегрованого підходу

1. Номер державної реєстрації 0111U001241, номер реєстрації в університеті 2419-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

1. Номер державної реєстрації – 0110U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г
3. Суть розробки, основні результати.

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000033
2. Науковий керівник–д.т.н. професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

3D вигляд ХФ

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001222
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення математичних моделей для інформаційних технологій в недетермінованих та детермінованих складних технічних системах

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U00373
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Щербина В.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення узагальненої дискретної моделі процесів формування полімерних виробів з урахуванням напружено-деформованого стану конструктивних елементів машин при складному термосиловому навантаженні

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000370,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сахаров О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки