Могилатенко В.Г.

Розроблення методології прогнозування структури і властивостей металу у виливках із сплавів на основі заліза з високим вмістом хрому

Головне вікно програми прогнозування з визначеними хімічними складом і властивостями хромоалюмінієвої сталі

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000649, НТУУ «КПІ» - 2632-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Могилатенко В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення

1. Номер державної реєстрації: 0109U000571.
2. Науковий керівник: д.т.н. професор Могилатенко Володимир Геннадійович
3. Суть розробки, основні результати.