Нелін Є.А.

Нелін Євгеній Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, координатор РІ-спеціальності

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SLcY4QsAAAAJ&hl=uk

Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів

Слайди презентації

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000578,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур

1. Номер державної реєстрації теми  держреєстрації 0112U001657, НТУУ «КПІ» - 2530-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002398
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є. А
3. Суть розробки, основні результати.