Нові речовини і матеріали

Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка інформаційно-вимірювальної системи позиціювання інструмента в робочому просторі обладнання

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000362
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Автоматизація проектування та прогнозування працездатності черв’ячних фрез

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002412
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Проектування технологічних процесів та устаткування для одержання традиційних і наномодифікованих реактопластичних полімерних композиційних матеріалів

Експериментальний вузол для УЗ - обробки за допомогою концентратора поздовжніх УЗК

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000179
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колосов О.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі

Деталі, які отримані обтиском

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002387
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження частотно-селективних структур міліметрового діапазону на основі тонких багатомодових діелектричних резонаторів.

1. Номер державної реєстрації 0115U000358
2. Науковий керівник - к.т.н., доцент Татарчук Д.Д.
3. Суть розробки, основні результати

Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах

1. Номер державної реєстрації НДР: 0115U000406
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Ямшинський М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення нанофотонних систем для друкованих новітніх харчових паковань

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000361с
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Морозов А.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові і технологічні основи створення сучасних технологій і оснащення комплексного ресурсозберігаючого формоутворення вісесиметричних виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002370
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гожій С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000643
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Крищук М.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки