Нові речовини і матеріали

Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах

1. Номер державної реєстрації НДР: 0115U000406
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Ямшинський М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення нанофотонних систем для друкованих новітніх харчових паковань

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000361с
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Морозов А.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові і технологічні основи створення сучасних технологій і оснащення комплексного ресурсозберігаючого формоутворення вісесиметричних виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002370
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гожій С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000643
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Крищук М.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Каталітичні системи на основі нанорозмірних оксидів металів для специфічних методів очищення стічних вод

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U002322
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Мітченко Т.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів

Мікроструктура плазмового покриття системи NiCrFeBSi  модифікованого нанопорошком Al2O3 до оплавлення

1. Номер державної реєстрації НДР 0114U003428
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка GPS-систем керування орієнтацією надмалих космічних апаратів

Складальне креслення двигуна-маховика

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000718
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Керування параметрами топографії поверхні виробів програмованим лазерним опроміненням

Обробка зразків на макеті устаткування

1. Номер державної реєстрації, №0114U003431
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка технології отримання виробів із армованих керамічних композитів триботехнічного та інструментального призначення

Ріжуча пластина під час роботи

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001519,
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Богомол Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки