Нові речовини і матеріали

Розробка системи автоматизованого проектування технологічних операцій оброблення складних поверхонь на верстатах з ЧПК

Інтерфейс інтегрованої CAD/CAM системи автоматизованого програмування

1. Номер державної реєстрації 0109U000818
2. Науковий керівник: Петраков Ю.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Технології машинобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення

1. Номер державної реєстрації: 0109U000571.
2. Науковий керівник: д.т.н. професор Могилатенко Володимир Геннадійович
3. Суть розробки, основні результати.

Система моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів магнітоанізотропним методом

Загальній вигляд системи моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів

1. Номер державної реєстрації No 0109U002857
2. Науковий керівник – Фомічов Сергій Костянтинович, доктор техн. наук, професор.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення на базі вейвлет-перетворень інформаційно-вимірювальної системи оцінки та захисту мовної інформації

1 Державний реєстраційний номер 0109U000474.
2 Науковий керівник: Володарський Є.Т.
3 Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур

1. Номер державної реєстрації НДР 0109U000658,
2. Науковий керівник д. т.н., професор Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення методів структурної оптимізації тонкостінних аерокосмічних конструкцій

Конструктивно-силова схема легкого літака SkyRanger

1. Номер держреєстрації No0109U000703, No реєстрації в університеті 2281-п
2. Науковий керівник- доктор технічних наук, професор Збруцький Олександр Васильович
3. Суть розробки, основні результати:

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. Номер державної реєстрації No 0109U001583.
2. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Румбешта Валентин Олександрович
3. Суть розробки, основні результати.

Струменеві та кавітаційні пристрої для побудови енергоефективних мехатронних систем в машинобудуванні

Девятикоординатна система приводів з додатковим шестикоординатним приводом мікропереміщень

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000694, НТУУ «КПІ» - 2448-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Яхно Олег Михайлович
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання та вивчення особливостей застосування пористого і нанопористого кремнію для створення високоефективних наноструктурних фотоелектричних перетворювачів

Технологічне обладнання

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № державної реєстрації: 0111U003244, № реєстрації в університеті: 2427-п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович
3. Суть розробки, основні результати

Розробка процесу виробництва частково металізованих залізорудних шихтових матеріалів на основі рудовуглецевих композицій для традиційних металургійних технологій

Металізований шихтовий матеріал, отриманий сполученим процесом спікання і металізації залізорудної сировини

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U001197, НТУУ «КПІ» - 2534-п
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки