Нові речовини і матеріали

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. Номер державної реєстрації No 0109U001583.
2. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Румбешта Валентин Олександрович
3. Суть розробки, основні результати.

Струменеві та кавітаційні пристрої для побудови енергоефективних мехатронних систем в машинобудуванні

Девятикоординатна система приводів з додатковим шестикоординатним приводом мікропереміщень

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000694, НТУУ «КПІ» - 2448-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Яхно Олег Михайлович
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання та вивчення особливостей застосування пористого і нанопористого кремнію для створення високоефективних наноструктурних фотоелектричних перетворювачів

Технологічне обладнання

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № державної реєстрації: 0111U003244, № реєстрації в університеті: 2427-п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович
3. Суть розробки, основні результати

Розробка процесу виробництва частково металізованих залізорудних шихтових матеріалів на основі рудовуглецевих композицій для традиційних металургійних технологій

Металізований шихтовий матеріал, отриманий сполученим процесом спікання і металізації залізорудної сировини

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U001197, НТУУ «КПІ» - 2534-п
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Безклінкерні неорганічні в'яжучи з використанням багатотоннажного відходу теплових електростанцій – золошлаку та стінові вироби на їх основі

1. Номер державної реєстрації теми 0110U002442, НТУУ „КПІ”- 2550 п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Пащенко Є.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення високоефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологічних засад процесів виготовлення конструкційних полімерних композиційних матеріалів

Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000369
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми

Розрядний пристрій магнітоплазмового компресора

1. Номер державної реєстрації НДР 0112U000687, НТУУ «КПІ» - 2544-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д., Кузнецов В.Д., Kuznetsov Valeriy D.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей

Втулка композиційного підшипнику з матеріалу на основі шліфувальних відходів сталі 4ХМНФС +6%CaF2

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000390, НТУУ «КПІ» - 2535-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Киричок П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних та технологічних основ отримання новітніх багатофункціональних порошкових конструкційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів

Установка розпилювання розплавів МУРР-2-КПІ

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №ДР 0112U000718, в університеті №2533–п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Степанчук Анатолій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження газорозрядного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U000894, НТУУ «КПІ», № 2529-п
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Денбновецький С.В.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки