Нові речовини і матеріали

Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків

Макет системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000551, НТУУ «КПІ» - 2458-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з’єднань

1. Номер державної реєстрації № 0111U000641, номер реєстрації в університет 2450-п.
2. Науковий керівник докт. техн.наук, професор Рижов Роман Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології формування двошарових ресурсозберігаючих полімерних гофрованих трубних виробів

Відформовані гофри

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000576
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Сідоров Д.Е.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001470, НТУУ «КПІ» - 2463-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Розробка засад створення нано- та пікосупутників

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002593

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Збруцький О.В.

3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п’єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок.

1. Номер державної реєстрації - 0110U002462
2. Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович,
3. Суть розробки, основні результати

Створення литих бар’єрних оболонок для біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U001217.
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002273, НТУУ «КПІ» - 2353-п.
2. Науковийкерівник- к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.

агальний вигляд натурних втулок різних типорозмірів з матеріалів на основі шліфувальних відходів сталей: а - Р6М5+5%CaF2

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002325
2. Керівник НДР: д.т.н., проф., Киричок П.О.
3. Суть розробки. Основні результати.

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації – 0110U002292
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Денбновецький С.В
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки