Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива

Фото гібридного екомобілю із застосуванням в якості джерел енергії сонячного випромінювання та біодизельного палива

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002500, НТУУ «КПІ» - 2435-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кудря С.О., Кудря С.А., Kudrya Stepan A.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження теплових труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного покриття поглинаючої поверхні

Загальний вигляд діючих макетів сонячних колекторів, виготовлених з профільних алюмінієвих теплових труб

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000567, НТУУ «КПІ» - 2434-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., ст. наук. співр. Рассамакін Б.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка пасивних систем забезпечення теплового режиму з тепловими трубами для типових задач космічного приладобудування

Розроблений принцип забезпечення температури оптичного приймача 1 нижче 233 К з використанням двох  термодіодів  (2 та 3), які з’єднують приймач 1 з радіаторами 4

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000784, НТУУ «КПІ» -- 2433-п.
2. Науковий керівник – док. техн. наук, ст. наук. співр., Батуркін В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №Д/Р 0111U002510, №2474-п
2. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Олена Іллівна
3. Суть розробки, основні результати

Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

1. Номер державної реєстрації теми: 0111U000333, НТУУ «КПІ» - 2465-п.
2. Науковий керівник - д.е.н., проф. Дергачева В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000203, НТУУ "КПІ" - 2456-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем

Макет дворівневої системи контролю вібрації

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002186, НТУУ «КПІ» - 2453-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф.Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000841, НТУУ «КПІ» - 2451-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Румбешта В.О., Румбешта В.А., Rumbeshta Valentyn O.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000842, НТУУ «КПІ» - 2445-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів дослідження для визначення нвч характеристик новітніх ізотропних й анізотропних діелектричних матеріалів та нанорозмірних плівок

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U003086 , НТУУ «КПІ» - 2432п
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Молчанов В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки