Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігоні

Експериментальні спектри шумів моря та шумовипромінювання морських об’єктів

1. Номер державної реєстрації 0111U002471; Д/б № 2429-п.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Мачуський Євгеній Андрійович
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000774, НТУУ «КПІ» - 2428-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000520, номер реєстрації в НТУУ „КПІ” – 2426-п.
2. Науковий керівник - д.т.н. старший науковий співробітник Захаров О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах

Макет дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один від одного двох сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001270, НТУУ «КПІ» - 2425-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Цифрова радіорелейна система терагерцового діапазону з використанням наноелектронних компонентів

Лабораторний зразок телекомунікаційної системи терагерцового діапазону

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002470, НТУУ «КПІ» - 2424-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., професор, академік НАНУ Ільченко Михайло Юхимович, Ильченко Михаил Ефимович, Ilchenko Mikhail Yе.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Макет багатоканального передавача для базової станції  системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000705, НТУУ «КПІ» - 2423-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Правда В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів

1. Номер державної реєстрації теми — 0111U000119, НТУУ «КПІ» — 2422-п.
2. Науковий керівник — д.т.н., проф. Романенко В.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Системні дослідження та практичне відпрацювання методики оцінки складних інженерно-геологічних процесів

Вид оползневого массива с заданными пригрузами

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000118, 2421-п.
2. Науковий керівник - Калюх Ю.І., д.т.н., професор
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розподіл напруги бортової мережі

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0111U000117, 2420-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Панкратова Наталія Дмитрівна, д.т.н., проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу

Процедура інтегрованого підходу

1. Номер державної реєстрації 0111U001241, номер реєстрації в університеті 2419-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки