Розробка науково-методичних засад технології структурного передбачення та рекомендацій щодо її використання в інноваційних проектах електромеханіки

Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля (перший великий період) – системна основа методології структурного передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000267, НТУУ «КПІ» - 2311-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шинкаренко В.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Гідродинаміка та тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001340, НТУУ «КПІ» - 2310-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Безродний М. К.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження пасивних випаровувально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування

1. Номер державної реєстрації : № 0110U001317 , НТУУ «КПІ» - 2309-ф.
2. Науковий керівник: НІКОЛАЄНКО Юрій Єгорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами

Екрани редагування зв’язків станів та відображення структури мережі  системи управління функціонуванням ІТС

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002195, НТУУ «КПІ» - 2302-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000489 д/б, НТУУ «КПІ» - № 2301-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Новіков О.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

Амперометричний принцип вимірювання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001315, НТУУ «КПІ» - 2320-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В., Линючева О.В., Linyucheva Olga V.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Розробка засад створення нано- та пікосупутників

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002593

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Збруцький О.В.

3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п’єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок.

1. Номер державної реєстрації - 0110U002462
2. Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович,
3. Суть розробки, основні результати

Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002212
2. Hауковий керівник - д.т.н., проф. Шарпан О.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002329

2. Науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.,

Суть розробки, основні результати.

Сторінки