Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

Архітектура гетерогенного середовища для розміщення і виконання високонавантажених веб-сервіс - компонентів розподілених інформаційних систем на основі Desktop-Grid

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000332, НТУУ «КПІ» - 2418-п.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Глоба Л.С., д.т.н., Глоба Л.С., Prof. Globa L.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технологій в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців

1. Номер державної реєстрації - 0111U001646, НТУУ «КПІ» - 2416-п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кулаков Ю.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівні

1. Номер державної реєстрації теми 0111U001645; НТУУ «КПІ» - 2415-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000676, НТУУ «КПІ» - 2414-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в'яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002326
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Пащенко Є.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження, моделювання та розробка запам’ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках

Обладнання для осадження НСП

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0111U001319; 2413-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Мартинюк Яків Васильович, к.т.н., доцент
3. Суть розробки, основні результати.

Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини

Загальний вигляд піриту (FeS2) (ліворуч) та доломітової породи (CaCO3∙MgCO3)

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002211, НТУУ “КПІ” – 2319 – ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

Літак – один з узагальнюючих представників складних виробів машинобудування

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002332, НТУУ «КПІ» - 2317-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ванін В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Mоделювання процесів утворення і розповсюдження тріщин в конструкціях хімічного обладнання з урахуванням експлуатаційних факторів

Інтерфейс автоматизованої системи безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу об'єктів хімічної промисловості

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002272, НТУУ «КПІ» - 2316-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гондлях О.В., Гондлях А.В., Gondliakh Aleksandr V.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001470, НТУУ «КПІ» - 2463-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки