Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів

Загальний вигляд комп'ютаризованої установки

1. Номер державної реєстрації 0110U002407, номер реєстрації в університеті №2315-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.
3. Суть розробки

Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000228, НТУУ «КПІ» - 2314-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка науково-методичних засад технології структурного передбачення та рекомендацій щодо її використання в інноваційних проектах електромеханіки

Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля (перший великий період) – системна основа методології структурного передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000267, НТУУ «КПІ» - 2311-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шинкаренко В.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Гідродинаміка та тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001340, НТУУ «КПІ» - 2310-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Безродний М. К.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження пасивних випаровувально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування

1. Номер державної реєстрації : № 0110U001317 , НТУУ «КПІ» - 2309-ф.
2. Науковий керівник: НІКОЛАЄНКО Юрій Єгорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами

Екрани редагування зв’язків станів та відображення структури мережі  системи управління функціонуванням ІТС

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002195, НТУУ «КПІ» - 2302-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000489 д/б, НТУУ «КПІ» - № 2301-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Новіков О.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

Амперометричний принцип вимірювання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001315, НТУУ «КПІ» - 2320-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В., Линючева О.В., Linyucheva Olga V.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Розробка засад створення нано- та пікосупутників

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002593

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Збруцький О.В.

3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п’єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок.

1. Номер державної реєстрації - 0110U002462
2. Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович,
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки