Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.

агальний вигляд натурних втулок різних типорозмірів з матеріалів на основі шліфувальних відходів сталей: а - Р6М5+5%CaF2

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002325
2. Керівник НДР: д.т.н., проф., Киричок П.О.
3. Суть розробки. Основні результати.

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації – 0110U002292
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Денбновецький С.В
3. Суть розробки, основні результати

Наукові теоретичні та експериментальні дослідження для одержання нових знань про закономірності розподілу гравітаційних аномалій Землі

ДК з двогіроскопним ГГ (патент No88473)

1. Номер державної реєстрації No0108U000623.
2. Науковий керівник: Д.т.н., проф. Заслужений діяч науки і техніки України Безвесільна О.М. приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка теоретичних основ побудови сенсорних мереж на основі сучасних інформаційних і нано-мікро технологій

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000401.
2. Науковий керівник-д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

1. Номер державної реєстрації – 0110U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002414

2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.

3. Суть розробки, основні результати

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них.

Схема установки для виробування матеріалів на газоабразивний знос

1. Номер державної реєстрації теми – № 110U002327
2. Науковий керівник – к.т.н., проф. Степанчук А.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії.

Блок-схема дослідного зразка СЛОЗ-ФДТ

1. Номер державної реєстрації – 0108U000913
2. Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Денисов М.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Лазерне вирізання медичного ендопротеза (стента)

1. Номер державної реєстрації 0110U002330
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002463

2. Науковий керівник -   к.т.н., проф. Фесечко В.О

3. Суть розробки, основні результати. 

Сторінки