Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002212
2. Hауковий керівник - д.т.н., проф. Шарпан О.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002329

2. Науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.,

Суть розробки, основні результати.

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002240
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000310
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Корнієнко Я.М
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження когенераційної установки „Водолій” при її роботі на комбінованому паливі.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002227
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дикий, М.О
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002312
2. Науковий керівник – чл.кор. НАН У, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001318
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, д.т.н., професор кафедри АЕС і ІТФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001826
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пересада С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Електронні процеси у пробійних електричних полях в політипах карбіду кремнію

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001598
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Гермаш Л.П.
3.Cуть розробки, основні результати.

Сторінки