Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

1. Номер державної реєстрації - 0110U000262.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Романкевич Олексій Михайлович,
3. Суть розробки, основні результати.

Створення литих бар’єрних оболонок для біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U001217.
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка математичних моделей вибору оптимальних режимів та перспективного розвитку системо утворюючих зв’язків енергосистем України

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000268
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Сулейманов В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою.

Діючий макет верстата для обробки полігональних отворів, побудований на модульному принцип

1. Номер державної реєстрації теми – 0109u000817
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно – конденсаційного циклу

1. Номер державної реєстрації - № 0109U000475
2. Науковий керівник: Кравець Володимир Юрійович, к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ
3. Суть розробки, основні результати:

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002384
2. Науковий керівник - д.т.н. Мітченко Т.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові і технологічні основи управління структурою та властивостями ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al-Mg.

1. Номер державної реєстрації - 0109U000660
2. Науковий керівник - Доній Олександр Миколайович, к.т.н, с.н.с.,
3. Суть розробки, основні результати.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002398
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є. А
3. Суть розробки, основні результати.

Нанодисперсні оксиди металів: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002343
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Андрійко О.О
3. Суть розробки, основні результати.

Структуроутворення в технічних дисперсіях при локальній зміні ліофільно-ліофобного балансу поверхні глин функціональними додатками

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U002611
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Свідерський В.А,
3. Суть розробки, основні результати:

Сторінки