Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001334
2. Науковий керівник - д. техн. н., проф. Гавриш О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000386
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Статюха Г.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002210
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сербін В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000269
2. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Щерба А.А.,
3. Суть розробки, основні результати

Автоматичне керування теплоенергетичними об’єктами у змінних режимах роботи

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002291
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Ковриго Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного, програмного та технічного забезпечення систем діагностики та управління енергетичних парових котлів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000227
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Носовський А. В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001319
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000033
2. Науковий керівник–д.т.н. професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0110U001260
2. Науковий керівник - Данилов В.Я. . д.т.н., професор.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

3D вигляд ХФ

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001222
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки