Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Лазерне вирізання медичного ендопротеза (стента)

1. Номер державної реєстрації 0110U002330
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002463

2. Науковий керівник -   к.т.н., проф. Фесечко В.О

3. Суть розробки, основні результати. 

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001334
2. Науковий керівник - д. техн. н., проф. Гавриш О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000386
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Статюха Г.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002210
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сербін В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000269
2. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Щерба А.А.,
3. Суть розробки, основні результати

Автоматичне керування теплоенергетичними об’єктами у змінних режимах роботи

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002291
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Ковриго Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного, програмного та технічного забезпечення систем діагностики та управління енергетичних парових котлів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000227
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Носовський А. В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001319
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000033
2. Науковий керівник–д.т.н. професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки