Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000155
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Равська Н.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення нових феноменологічних моделей та узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій із композиційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001607
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бобир М.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002635
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Горобець С.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Термомолекулярна енергетика: дослідження термодинамічних функцій та природи гістерезиса в процесах «стиснення-розширення» звичайних і конфігураційних репульсивних клатратів.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000676
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Єрошенко В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000708
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Прохоренко В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000406
2. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту.

Обладнання вакуумної камери для іонно-плазмової обробки

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0109U000455
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) ‑ д.ф-м.н., член-кор. НАН України, проф. Сидоренко С.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U003780
2. Науковий керівник - чл.-кор.НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Закономірності формування нанокрісталічної структури та механічних властивостей в сплавах заліза під час інтенсивної пластичної деформації.

1. Номер державної реєстрації - 0109U000407
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Білоцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Комплекс механічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію та особливості їх деформації та руйнування на нано- і мікрорівнях

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U001776
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Лобода П.І.
3. Cуть розробки, основні результати

Сторінки