Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти

Дворівнева система менеджменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001575, НТУУ «КПІ» - 2667-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дешко В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002489, НТУУ «КПІ» - 2668-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з атомними електростанціями

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U004004, НТУУ «КПІ» - 2635-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф.. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб'єктів

публікації за матеріалами досліджень

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001911, № реєстрації в університеті 2604-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Структурна схема

1. Номер державної реєстрації: 0113U002468, номер реєстрації в університеті 2602-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Новіков Олексій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначення

1. Номер державної реєстрації: 0109U000571.
2. Науковий керівник: д.т.н. професор Могилатенко Володимир Геннадійович
3. Суть розробки, основні результати.

Система моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів магнітоанізотропним методом

Загальній вигляд системи моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів

1. Номер державної реєстрації No 0109U002857
2. Науковий керівник – Фомічов Сергій Костянтинович, доктор техн. наук, професор.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення на базі вейвлет-перетворень інформаційно-вимірювальної системи оцінки та захисту мовної інформації

1 Державний реєстраційний номер 0109U000474.
2 Науковий керівник: Володарський Є.Т.
3 Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур

1. Номер державної реєстрації НДР 0109U000658,
2. Науковий керівник д. т.н., професор Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення методів структурної оптимізації тонкостінних аерокосмічних конструкцій

Конструктивно-силова схема легкого літака SkyRanger

1. Номер держреєстрації No0109U000703, No реєстрації в університеті 2281-п
2. Науковий керівник- доктор технічних наук, професор Збруцький Олександр Васильович
3. Суть розробки, основні результати:

Сторінки