Наукові засади корозії мікро- і нано-структурованих матеріалів в електрохімічних системах сенсорів і суперконденсаторів

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U001595, номер реєстрації в університеті – 2614-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Герасименко Ю.С., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу  для діагностики стану серцево-судинної системи людини

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002334, номер реєстрації в університеті - 2613-ф
2. Керівник науково-дослідної роботи - д.м.н., професор Максименко В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування

Оснастка, для деформування структурно-неоднорідних матеріалів, що встановлена на гвинтовому фрикційному прес-молоті

1. Номер державної реєстрації 0113U001912, номер реєстрації в університеті № 2612-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання).
Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.
3. Суть розробки, основні результати

Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень

Результати моніторінгу за напруженнями у захисній оболонці АЕС при розриві армоканату та розповсюдженням тріщин в колекторі парогенератора в процесі землетрусу

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000685, НТУУ «КПІ» - 2611-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гондлях О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках

1. Номер державної реестрациї теми 0113U002467, № реєстрації в університеті 2610-ф
2. Науковий керівник – д.т.н., проф., академік НАНУ Халатов А.А.
3. Cуть розробки, основні результати.

Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № 0113U000747, НТУУ «КПІ» - 2609-ф.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Встановлення закономірностей створення дифузійних покриттів на сплавах та взаємозв’язку між їх складом, будовою і властивостями

Дифузійний шар на сплаві ВТ6 після нітроцементаціі при Т = 900 ° С. х1000

1, Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. - 0113U000999, № реєстрації в університеті 2608-ф
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Хижняк В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і збереження інформації

підвищення щільності магнітного запису

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002512, НТУУ «КПІ» - 2607-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Макогон Юрій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фізичних основ керування технологічними процесами виготовлення армованих жароміцних металокерамічних матеріалів поліфункціонального застосування

Шнеки пресів-екструдерів, наплавлені стрічковим релітом на основі сферичних частинок плавлених карбідів вольфраму, легованих молібденом

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002475, № реєстрації в університеті 2606-ф
2. Науковий керівник - член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Лобода П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій

Малогабаритний смужковий смуго-пропускаючий фільтр для великої потужності (20 Вт), який працює на частоті 2.4 ГГц.

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000572, № реєстрації в університеті 2605-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. Захаров О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки