Науки про життя

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стентів)

Лазерне вирізання медичного ендопротеза (стента)

1. Номер державної реєстрації 0110U002330
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002463

2. Науковий керівник -   к.т.н., проф. Фесечко В.О

3. Суть розробки, основні результати. 

Розробка технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху

Макет тракту генерації стимулів на основі DSP-процесора TMS320VC5510 фірми Texas Instruments (у складі оціночного модуля Starter Kit типу C5510 DSK)

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000452.
2. Науковийкерівник- д.т.н., доц. Лисенко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002759.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Капустян В.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Офтальмологічний рефрактометр для трансплантації штучних абераційних кришталиків та підбору абераційних контактних лінз

Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки

1. Номер державної реєстрації. НДР 01090000432
2. Науковий керівник. проф.Чиж І.Г.
3. Результати.

Сторінки