Остапенко В.В.

Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор

Слайд презентації роботи

1. Номер державної реєстрації : 0108U001099.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Остапенко Валентин Володимирович, професор, док.фіз.-мат.наук
3. Суть розробки, основні