Панкратова Н.Д.

Доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. В.М. Глушкова, дійсний член Міжнародної Академії Наук Вищої Школи, Нью-Йоркської Академії Наук, Польської Академії Наук.

http://iasa.kpi.ua/community-uk/administration/pankratova?set_language=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MtySUuIAAAAJ&hl=uk

Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

1. Номер державної реєстрації 0115U000357
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних

Схема реалізації процесу передбачення в режимі on-line

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001533
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0113U000651, НТУУ «КПІ» - 2623-п..
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003164, НТУУ «КПІ» - 2523-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розподіл напруги бортової мережі

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0111U000117, 2420-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Панкратова Наталія Дмитрівна, д.т.н., проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об’єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків

Функціональна схема водопровідної глибинної системи водопостачання

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000302.
2. Науковийкерівник- д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.