Панов Є.М.

Розробка енергоефективних конструкцій печей прямого нагрівання Кастнера для графітування електродних виробів

Типи печей графітування: ( а ) Ачесона, ( б )  Кастнера

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002410.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка програмно-методичного забезпечення з розрахунків тепло-газодинамічного стану при надзвуковому обтіканні тіла з врахуванням інтерференції конфігурацій

Лінії плівкової течії по твердій стінці в порівнянні з лініями поверхневої течії крапель у експерименті (конфігурація корпус – газовий струмінь)

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003420
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Схема завантаження заготовок у камері печі випалювання з використанням шару тирси у шарі засипки

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002302, НТУУ «КПІ» - 2641-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.