Пасічник В.А.

Автоматизація проектування та прогнозування працездатності черв’ячних фрез

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002412
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000842, НТУУ «КПІ» - 2445-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.