Петренко А.І.

Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень

SOC обчислювальна платформа

Підтема: Розробка методики побудови архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів.

1. Номер державної реєстрації теми 0114U003449,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001089, НТУУ «КПІ» - 2527-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001275
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати