Раціональне природокористування

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

вибілена целюлоза із соломи

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001810, НТУУ «КПІ» - 2645-п.
2. Науковий керівник - к.х.н., доц. Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт

Рисунок 1 Технологічна схема виробництва комплексного коагулянту

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті : 0113U001594, НТУУ «КПІ» – 2663п.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Астрелін Ігор Михайлович
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електрохімічного джерела мікропотоку сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища

Макетний зразок генератора сірководню на основі електрохімічного джерела мікропотоку сірководню (ЕДМС)

1. Номер державної реєстрації теми 0113U001592, НТУУ «КПІ» - 2664-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка органосольвентних способів одержання та використання волокнистих напівфабрикатів із сільськогосподарських рослин у целюлозно-паперовій промисловості

Зразки недеревинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001238.
2. Науковий керівник – к.х.н., професор Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Екологічно безпечний енергоощадний комплекс імпульсно-хвильової дії для розробки родовищ та видобутку корисних копалин

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001615.
2. Науковий керівник – д.т.н. проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням електрики

Біоректори дослідно – промислової установки, що працюють в анаеробному кисневому режимі

1. Номер державної реєстрації теми – 0109V000974.
2. Науковий керівник – д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати

Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла-контактних водонагрівачів

Установка для магнієвого захисту в діючій котельні

1. Номер державної реєстрації - № 0111U002174, номер реєстрації в університеті - № 2461п.
2. Наукові керівники: д.т.н., ст.н.с. Донченко М. І., Донченко М. И., Donchenko M. I.
д.т.н., проф. Герасименко Ю. С., Герасименко Ю. С., Gerasymenko Yu. S.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій перероблення стебел рослинної сировини у товари широкого вжитку

Фото мікрокристалічної целюлози

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002489, НТУУ КПІ” – 2443-п
2. Науковий керівник – к.х.н., доц. Барбаш В.А., Барбаш В.А., Barbash V.A.
3. Суть розробки, основні результати.

Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв

Лабораторна установка для одержання водню та метану

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001650, НТУУ «КПІ» - 2661-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000649, НТУУ «КПІ» - 2549 - п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф., чл. – кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки