Раціональне природокористування

Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла-контактних водонагрівачів

Установка для магнієвого захисту в діючій котельні

1. Номер державної реєстрації - № 0111U002174, номер реєстрації в університеті - № 2461п.
2. Наукові керівники: д.т.н., ст.н.с. Донченко М. І., Донченко М. И., Donchenko M. I.
д.т.н., проф. Герасименко Ю. С., Герасименко Ю. С., Gerasymenko Yu. S.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій перероблення стебел рослинної сировини у товари широкого вжитку

Фото мікрокристалічної целюлози

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002489, НТУУ КПІ” – 2443-п
2. Науковий керівник – к.х.н., доц. Барбаш В.А., Барбаш В.А., Barbash V.A.
3. Суть розробки, основні результати.

Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв

Лабораторна установка для одержання водню та метану

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001650, НТУУ «КПІ» - 2661-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000649, НТУУ «КПІ» - 2549 - п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф., чл. – кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Макет вимірювальної  системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000718, НТУУ «КПІ» - 2660-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об’єктів і територіальних утворень (комлексний проект)

Фотографія експериментального стенду

1. Номер державної реєстрації - 0112U002292 , НТУУ «КПІ» - 2548-п.
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко Т.В.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Макет двоканальної ОЕСС

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001489, НТУУ «КПІ» - 2546-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив

Фотографія зрізу гранули азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001580, НТУУ «КПІ» - 2543-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002228, НТУУ «КПІ» - 2542-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технологій та обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів

Черв’ячно-роторний диспергатор-екструдера ДЕКЧЕР-150

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000577, НТУУ «КПІ» - 2471-п.
2. Науковий керівник - доц. Пристайлов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки