Раціональне природокористування

Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Макет вимірювальної  системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000718, НТУУ «КПІ» - 2660-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об’єктів і територіальних утворень (комлексний проект)

Фотографія експериментального стенду

1. Номер державної реєстрації - 0112U002292 , НТУУ «КПІ» - 2548-п.
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко Т.В.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Макет двоканальної ОЕСС

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001489, НТУУ «КПІ» - 2546-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив

Фотографія зрізу гранули азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001580, НТУУ «КПІ» - 2543-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002228, НТУУ «КПІ» - 2542-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технологій та обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів

Черв’ячно-роторний диспергатор-екструдера ДЕКЧЕР-150

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000577, НТУУ «КПІ» - 2471-п.
2. Науковий керівник - доц. Пристайлов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

Дослідний зразок електрохімічного газового сенсора НТУУ «КПІ» для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

1. Номер державної реєстрації теми – 011U002202, НТУУ «КПІ» - 2462-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження

Схема проточного мікробного паливного елемента із замінними електродними блоками

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000672, НТУУ «КПІ» - 2444-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в'яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002326
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Пащенко Є.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002329

2. Науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.,

Суть розробки, основні результати.

Сторінки