Раціональне природокористування

Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

Дослідний зразок електрохімічного газового сенсора НТУУ «КПІ» для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

1. Номер державної реєстрації теми – 011U002202, НТУУ «КПІ» - 2462-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження

Схема проточного мікробного паливного елемента із замінними електродними блоками

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000672, НТУУ «КПІ» - 2444-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в'яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002326
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Пащенко Є.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002329

2. Науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.,

Суть розробки, основні результати.

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002240
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000310
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Корнієнко Я.М
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002384
2. Науковий керівник - д.т.н. Мітченко Т.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001334
2. Науковий керівник - д. техн. н., проф. Гавриш О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000386
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Статюха Г.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002210
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сербін В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки