Раціональне природокористування

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002240
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000310
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Корнієнко Я.М
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002384
2. Науковий керівник - д.т.н. Мітченко Т.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001334
2. Науковий керівник - д. техн. н., проф. Гавриш О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000386
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Статюха Г.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002210
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сербін В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення та впровадження енергозберігаючих вибухових технологій і засобів ощадливого керованого розшарування породних масивів

Комплект гідроагрегатів для відділення монолітів з регульованою довжиною робочої зони

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001546, НТУУ “КПІ” - No 2259-п
2. Науковий керівник–д.т.н., проф. Кравець В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки