Шевчук С.П.

Адаптивний маніпулятор віброхвильового руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000373
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Геотехнічний комплекс з інтелектуально-адаптивним виконавчим органом імпульсного руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин

Лабораторний зразок мультиплікатора тиску

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001628, НТУУ «КПІ» - 2643-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Екологічно безпечний енергоощадний комплекс імпульсно-хвильової дії для розробки родовищ та видобутку корисних копалин

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001615.
2. Науковий керівник – д.т.н. проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин

Система автоматизоване керування комплексом імпульсно-резонансної дії

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000621, НТУУ «КПІ» - 2441-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.