Сівецький В.І.

Технологічні засади одержання високоміцних виробів з конструкційних композиційних матеріалів для спеціального машинобудування

Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001524
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення високоефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологічних засад процесів виготовлення конструкційних полімерних композиційних матеріалів

Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000369
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002273, НТУУ «КПІ» - 2353-п.
2. Науковийкерівник- к.т.н., проф. Сівецький В.І.
3. Суть розробки, основні результати.