Стенін О.А.

Розробка системи контролю та управління роботизованими мобільними засобами для комплексного моніторингу стану середовища та наземних об'єктів

Макетний зразок Платформи

1. Номер державної реєстрації 0113U003351,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати

Створення науково-навчального ІТ- середовища ВНЗ з комплексної розробки та досліджень конкурентоспроможних технологій і матеріалів з наноелектроніки та нанотехнологій

1. Номер державної реєстрації 0113U003351, НТУУ «КПІ» -2620п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). - д.т.н., проф. Стенін О. А.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацією

1. Номер державної реєстрації - 0112U001455, НТУУ «КПІ» - 2522п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівні

1. Номер державної реєстрації теми 0111U001645; НТУУ «КПІ» - 2415-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Стенін О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002409

2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Стенін О.А,

3. Суть розробки, основні результати.